ARAŞTIRMA DESTEK KOORDİNATÖRLÜĞÜ
ULUSAL PROJELER

TÜBİTAK
ULUSAL PROGRAMLAR   
                                                                  
TÜBİTAK, ulusal düzeyde akademik, sanayi ve kamu kuruluşlarına ait AR-GE faaliyetlerine destek veren ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bağlı olarak kanunla oluşturulmuş bir kuruluştur. TUBİTAK’ın amacı bilimsel ve teknolojik alanlarda, araştırma ve geliştirme faaliyetlerini desteklemek, koordine etmek, izlemek, yapmayı özendirmek ve yapmak ve bu amaçla program ve projeler geliştirmektir. Destek mekanizmalarına ayrıntılı olarak aşağıda ki linkler üzerinden hızlıca ulaşılabilir.


Bilim İnsanı Destekleme Programları:
http://www.tubitak.gov.tr/tr/burslar/lisans/burs-programlari
http://www.tubitak.gov.tr/tr/burslar/lisansustu/egitim-burs-programlari
http://www.tubitak.gov.tr/tr/burslar/doktora-sonrasi/arastirma-burs-programlari
http://www.tubitak.gov.tr/tr/burslar/yabancilara-yonelik/egitim-burs-programlari
 
ARDEB Akademik Ar-Ge Destekleri:
http://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/akademik/ulusal-destek-programlari#destekler_akademik_ana_sayfa_akordiyon-block_1-0
 
TEYDEB Sanayi destekleri: 
http://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/sanayi/ulusal-destek-programlari
 
Bilimsel etkinlik destekleri: 
http://tubitak.gov.tr/tr/destekler/bilimsel-etkinlik/etkinlik-duzenleme-destekleri


TÜBİTAK
İKİLİ İŞBİRLİĞİ      

Ülkemiz ile çeşitli ülkelerin hükümetleri ya da kurumları arasında bilim ve teknolojiyi geliştirmek amacıyla imzalanan ikili işbirliği anlaşmaları mevcuttur. Söz konusu anlaşmalar uyarınca hükümetler ortaklaşa sunulan araştırma projelerini desteklemektedir. Ülkemizde TUBİTAK tarafından izlenen bu faaliyetler kapsamında, ortak bilimsel toplantılar, uzman değişimleri, çalışma ziyaretleri ve benzeri etkinliklere de maddi destek sağlanmaktadır. Konu ile ilgili daha fazla bilgiye aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz. 
 

http://www.tubitak.gov.tr/tr/uluslararasi/ikili-proje-destekleri/icerik-diger-programlar
http://www.tubitak.gov.tr/tr/kurumsal/uluslararasi/icerik-ikili-isbirligi-destekleri
 

BÖLGESEL KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ
İSTANBUL KALKINMA AJANSI                                                    

Kalkınma Ajansları Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bağlı olarak çalışmalar yapan özerk kuruluşlardır. Ajansların amacı, bölgeler arası eşitsizliklerin azaltılması ve bölgesel sosyo-ekonomik olarak kalkınmasının sağlanmasıdır. Özellikle kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları arasında işbirliğini destekleyerek yerel potansiyelin açığa çıkmasını hedefler. Türkiye genelinde düzey 2 seviyesinde 26 farklı bölgeye kurulan Kalkınma Ajansları arasında İstanbul Kalkınma Ajansı, İstanbul lokasyonunda yer alan ve bölgede Sosyo-ekonomik yatırımlar yapmak isteyen bölge aktörlerini desteklemektedir. Konu ile ilgili daha fazla bilgiye aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. 


https://www.istka.org.tr/
 
 
GİRİŞİMCİLERE DESTEKLER
KOSGEB           
                                                            
KOSGEB, küçük ve orta ölçekli ticari işletmelere veya yeni girişimcilere destek olmak amacıyla kurulmuş, sanayi ve teknoloji bakanlığına bağlı bir kuruluştur. KOSGEB’in amacı, ülkemizde ekonomik ve sosyal ihtiyaçlarının karşılanmasında küçük ve orta ölçekli işletmelerin payını ve etkinliğini artırmak, rekabet güçlerini ve düzeylerini yükseltmek, sanayide entegrasyonu sağlamaktır. KOSGEB başvurusunda bulunmak ve KOSGEB’in sağlamış olduğu olanaklardan faydalanmak için gerekli bazı koşullar mevcuttur. Bu koşullardan ilki, başvuru yapacak kişilerin girişimci statüsünde olması ve başvuruda bulunacak kurumların da KOBİ statüsünde olması gerekmektedir. Konu ile ilgili daha fazla bilgiye aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
 

https://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/destekler/3/destekler


KAMU KURUMLARI DESTEKLERİ
BAKANLIKLAR                                                                      

BİLİM, TEKNOLOJİ VE SANAYİ BAKANLIĞI

Bilim Teknoloji ve Sanayi Bakanlığı, yukarıda bahsi geçen TUBİTAK ve KOSGEB gibi doğrudan fon mekanizmalarının yanı sıra farklı alanlarda yapılan AR-GE yatırımlarına ayrıca destek vermektedir. Bu destekler üç ayrı başlık altında bahsedilebilir: Teknoloji Geliştirme Bölgeleri (Tekno-Kent), Ar-Ge Faaliyetleri ve Sanayi tezleri. Konu ile ilgili daha fazla bilgiye aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

 

https://biltek.sanayi.gov.tr/
 

KALKINMA BAKANLIĞI

Kalkınma Bakanlığı, geniş ölçekli altyapı çalışmalarına ve üniversitelerle kamu kurumları araştırma merkezlerinin araştırmacı eğitim projelerine destek vermektedir. İki ayrı başlık altında toplanan desteklerin ilki “Araştırıma Altyapısı Destekleri”, diğeri ise “Araştırma Odaklı İnsan Gücü Yetiştirme Projeleri”dir. Konu ile ilgili daha fazla bilgiye aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. 

 
http://www3.kalkinma.gov.tr/BilTek.portal 
 

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI


Kültür Bakanlığı, Kültür Yatırımları Desteği, Turizm Teşvikleri, Uçak Turizm Desteği ve Kruvaziyer Turizm Desteği olmak üzere farklı alanlarda kültür ve turizm varlıklarının korunmasını ve tanıtılmasını amaçlayan faaliyetlere ve projelere destek vermektedir. Konu ile ilgili daha fazla bilgiye aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
 

https://yigm.ktb.gov.tr/TR-11609/tesvik-ve-destekler.html

 

TİCARET BAKANLIĞI

Ticaret Bakanlığı, Kolay Destek, İhracat Destekleri, Hizmet Sektörü Destekleri gibi alanlarda destekler sunmaktadır. Konu ile ilgili daha fazla bilgiye aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

https://www.ticaret.gov.tr/destekler


GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI

Gençlik ve Spor Bakanlığı, gençlerin ve gençlik gruplarının ihtiyaçlarını dikkate alarak, gençlerin kişisel ve sosyal gelişimini destekleyen ve potansiyellerini gerçekleştirebilmelerine imkân sağlayan projeleri desteklemektedir. Konu ile ilgili daha fazla bilgiye aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

 

https://gpdp.gsb.gov.tr/
 

SAĞLIK BAKANLIĞI  (TÜSEB)

Sağlık bakanlığına bağlı olarak, sağlık bilimi ve teknolojisi alanında bilgi üretmek amacıyla kurulan Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB), insan sağlığı konularında yapılan bilimsel araştırmaları ve AR-GE projelerini ve bu kapsamda geliştirilen işbirliklerini desteklemektedir. Konu ile ilgili daha fazla bilgiye aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

https://www.tuseb.gov.tr/


ULUSAL DİĞER KURULUŞLAR
VAKIF VE ORGANİZASYONLAR

SABANCI VAKFI

Sabancı Vakfı, kadın, genç ve engellilerin eşit fırsatlara sahip olmalarını ve topluma aktif katılımlarını destekleyen projelere hibe desteği vermektedir. Sadece sivil topum kuruluşlarını destekleyen vakıf projeleri için STK’lar ile üniversite işbirliği yapılabilir. Konu ile ilgili daha fazla bilgiye aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

http://www.sabancivakfi.org/tr/sosyal-degisim/hibe-programlari