ARAŞTIRMA DESTEK KOORDİNATÖRLÜĞÜ
ARAŞTIRMA DESTEK KOORDİNATÖRLÜĞÜ 

Koordinatörlüğümüzün amacı, üniversitemiz dışından fonlanan ulusal ve uluslararası düzeyde ki projelerin yazılması, başvurulması ve yönetilmesi süreçlerinde akademisyenlere ve araştırmacılara teknik destek sağlamak ve danışmanlık hizmeti vermektir. Ek olarak;  
MİSYON

Üniversitemizin stratejik amaçları ve hedefleri doğrultusunda, sürdürülebilir, yenilikçi ve öncü bilimsel araştırmalar yapması ve topluma katkısı yüksek projeler üretmesi için gerekli olan bilgi desteğini sağlamak


STRATEJİK HEDEFLERİMİZ
  1. Ulusal ve uluslararası hibe programlarına başvurulan ve destek alınan araştırma ve proje sayısını, çeşitliliğini ve kalitesini artırmak
  2. Üniversite içerisinde araştırma-proje kültürünün yaygınlaşmasını sağlamak ve araştırma-proje üretilmesi için motivasyon araçları oluşturmak
  3. Araştırma-Proje başvuru ve yönetme süreçlerinde bilgi ve deneyim desteği sunmak, üniversitemizin ihtiyaç duyan bireylerine danışmanlık yapmak, eğitim faaliyetleri ile proje yazma yetkinliklerini geliştirmek
  4. Üniversitemizin mevcut iç/dış paydaşları ile olan ilişkilerin güçlendirilmesine ve yeni dış paydaşların üniversitemize kazandırılmasına katkıda bulunmak