ARAŞTIRMA DESTEK KOORDİNATÖRLÜĞÜ

Arşiv

Pakistan Ulusal Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nin (NUST) D-8 Araştırma ve İnovasyon Öncüleri Ağı (D-8 Network of Pionneers for Research and Innovation/D-8 NPRI) kapsamında araştırmacılara bir takım imkanlar sunulmaktadır. Sunulan teklifler arasında, burslar, laboratuvar tesisleri, fikri mülkiyet ve teknoloji transferi, teknoloji inkübasyonu ve yaz stajı imkanları yer almaktadır. İlgili teklif mektubuna ulaşmak için lütfen tıklayınız. 

14 Kasım 2019 Perşembe